Back to basics

Back to Basics; van visie naar concrete uitvoering!


maart 2017

De Kerngroep Back to Basics heeft onlangs een advies verstuurd aan het bestuur. Dit advies betreft:

 • een aantal voorgestelde verbeteringen bij de jeugdafdeling van av Zaanland,
 • de vorming van een Technische Commissie die de sportieve lijnen binnen Zaanland uitzet en bewaakt en
 • een oproep tot verbetering van de PR van de vereniging.

Het volledige advies is te vinden in dit pdf bestand


AtletiekonderdelenBegin dit jaar is er door een groepje ’liefhebbers’ een visiestuk afgerond met bovengenoemde titel. De inhoud van dit visiestuk was vooraf met trainers en prominenten breed bediscussieerd en tijdens de ALV van november 2015 voor het eerst aan de leden gepresenteerd. Aansluitend aan de ALV van februari 2016 is door het bestuur gevraagd om een Kerngroep Back tot Basics te formeren en dit definitieve visiestuk ‘verder uit te werken en van een stappenplan te voorzien’. De hiervoor benodigde Kerngroep is er ondertussen en bestaat uit dezelfde personen te weten:


 • Jan de Boer

 • Jan Bakker

 • Kim Vos

 • Wim van der Poel

 • Vacature

Denk met ons mee! Wij zoeken nl. nog een lid van de vereniging die een 'liefhebber' is van de baanatletiek en die hierover mee wil denken als lid van de Kerngroep Back tot Basics.

In mei was de startbijeenkomst van dit vervolgproject met genoemde vaste leden van deze  Kerngroep. We hebben afgesproken voorlopig maandelijks bij elkaar te komen.

Tijdens deze eerste bijeenkomst hebben wij conform het door het bestuur gedane verzoek onze ’missie’ geformuleerd; deze hebben wij als volgt geformuleerd:

"Wij willen met het nog samen te stellen vervolgplan Back to Basics een aanzet geven/bijdrage leveren welke leidt tot de wederopbouw van een degelijke en robuuste afdeling baanatletiek bij AV Zaanland."

Tijdsduur/looptijd

De huidige lichting van de JUNIOREN D geldt voor ons als IJKpunt; bij het bereiken van de seniorenleeftijd door deze groep zullen deze atleten de mogelijkheid hebben om aan de dan geldende SENIOREN competitie van AV Zaanland mee te doen. Dit betekent dat dan op dat moment de hiervoor benodigde faciliteiten (competitieploeg(en), trainers- en wedstrijdfaciliteiten) beschikbaar dienen te zijn voor jeugd- en senioren atleten bij AV Zaanland.

Het stramien wat we willen volgen is:

 1. wat hebben we (aantallen atleten, trainers, competitie, jury bij thuiswedstrijden, staf)
 2. wat willen we
 3. wat is er nodig
 4. wat is er tekort

We zullen ons voorlopig vooral concentreren op de jeugd.

Van iedere groep (pupillen, junioren D, C, B en A) willen wij om te beginnen de huidige + de gewenste situatie in kaart brengen. Na afronding van deze inventarisatie hopen we na toevoeging van 3 (wat is er nodig) en 4 (wat is er tekort) een deel van dit raamwerk/visie (we zijn begonnen met de pupillen) te kunnen presenteren en aansluitend te kunnen bespreken met betrokken trainers, jeugdcommissie en ouders/begeleiders.

Reageer op ons!

Hieronder vind je een overzicht van verslagen/resultaten van de kerngroep. Jouw reacties, aanvullingen hierop zijn welkom en zeer gewenst! Deze kun je sturen naar ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

BestandenDatum
Bijeenkomst Back to Basics 25 juli 2018
Bijeenkomst Back to Basics 27 juni 2018
Bijeenkomst Back to Basics 24 april 2018
Powerpointpresentatie BtB ALV 19 maart 2018
VOORSTEL Organigram (.xls) maart 2018
Stand van zaken BtB najaar 2017 februari 2018
Vervolgplan Back tot Basics,
stand van zaken
maart 2017
Kerngroep verslag bijeenkomst 4 12 september 2016
PRAATpapier Pupillen / Bijeenkomst 3 24 oktober 2016
Kerngroep verslag bijeenkomst 2 13 juni 2016
Kerngroep verslag bijeenkomst 1 15 juli 2016
Presentatie Back to basics 24 juni 2016
Onze visie 24 juni 2016
Begeleidend schrijven aan het bestuur 24 juni 2016

Kerngroep Back tot Basics

Jan de Boer, Jan Bakker, Kim Vos en Wim van der Poel

 

Vrijwilligers

Een vereniging kan natuurlijk niet functioneren zonder vrijwilligers. Bij AV Zaanland is dat niet anders. Van baanonderhoud tot kantinemedewerkers; van trainers tot juryleden; een atletiekvereniging draait door zijn vrijwilligers!

AV Zaanland is altijd op zoek naar nieuw talent om de vereniging draaiende te houden. Meld je aan en kom ons versterken!

 • Wil je ons af en toe helpen met wat kleine dingetjes, zoals het verkeer regelen tijdens een wegwedstrijd, of helpen tijdens onze cross? Een dagje helpen in de kantine? Word dan vrijwilliger. Meld je aan bij onze vrijwilliger coördinator.
 • Wil je ons helpen, zodat wij baanwedstrijden op de baan kunnen organiseren? Word dan jurylid algemeen. Ben je al jurylid en wil je meer? De vereniging heeft wedstrijdleiders en scheidsrechters broodnodig! Meld je aan bij onze Jury coördinator. Informatie over juryzaken
 • Ook het bestuur heeft versterking nodig. Op het moment van schrijven (mei 2015) is er bijvoorbeeld een Secretaris nodig. Ook hebben wij nog geen medische commissie. Voel jij je geroepen? Neem dan contact met ons op! Meld je aan bij onze Voorzitter

Eens per jaar worden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet. Zie een impressie de foto’s van de Vrijwilligers nieuwjaarsborrel.

Verhuur baan en kantine

De atletiekbaan of de kantine van AV Zaanland kunnen gehuurd worden. Lees hier hoe dat werkt.

Baan van AV Zaanland huren

De atletiekbaan kan, uitsluitend door scholen, voor sportactiviteiten gehuurd worden.
Dit in overleg met het Zaanlands Lyceum.
Controleer of de baan beschikbaar is in de Agenda Baan en Kantine.
Wil je de baan huren, neem dan contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kantine van AV Zaanland huren

Je kunt de kantine van AV Zaanland huren.
Controleer of de kantine beschikbaar is in de Agenda Baan en Kantine.
De kosten van de huur van de kantine bedragen (voor een dagdeel van 6 uur):

 • Niet-lid: € 175 + een borg van € 75, 
 • Lid & geen vrijwilliger: € 125, 
 • Lid & vrijwilliger € 75. 

Wil je de kantine huren, neem dan contract op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Let op

Het is niet toegestaan harde muziek te draaien.
De sleutel kun je krijgen via een vrijwilliger. Lever de sleutel na afloop ook weer in bij deze vrijwilliger. De vrijwilliger hoeft de avond zelf niet aanwezig te zijn.

Sponsoring

AV Zaanland biedt de volgende mogelijkheden voor sponsoring:

 • Reclamebord(en) langs de baan
 • Banner op de website
 • Advertentie in het nieuwsbulletin
 • Evenementen sponsoring
 • Reclame op sportkleding
 • Reclame op startnummers
 • Sponsoring van individuele groepen of atleten

Voor tarieven en bijzonderheden of voor andere sponsor mogelijkheden, neem contact op met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Prestatiemodel

Voor goed presterende atleten heeft AV Zaanland een prijzenpot beschikbaar. Deze prijzenpot wordt verdeeld volgens het prestatiemodel AV Zaanland. Dit model is in 2012 vastgesteld. Denk je aanspraak te maken op een prijs, geef dit dan door aan je trainer. De trainer verzamelt alle meldingen van zijn groep en geeft dit door aan de penningmeester, die het 'eindklassement' opmaakt.

Zie: Prestatiemodel AV Zaanland 2012

Aanvraagformulier onkosten declaratie (Excel)

Aanvraagformulier onkosten declaratie

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon/seksuele intimidatie

Onze vereniging staat midden in de samenleving. Met al zijn positieve en negatieve kanten. Seksuele intimidatie is zo’n negatieve kant. De vereniging heeft een verantwoordelijkheid in het lichamelijk en geestelijk welbevinden van haar sporters. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot het creëren van een veilig sportklimaat en het bieden van een goede begeleiding.

Voor het bieden van een goede begeleiding is know how vereist. Het bestuur van AV Zaanland is altijd bereid tot een luisterend oor. Wij zijn echter niet opgeleid om professionele hulp te bieden. Daarnaast zouden wij in voorkomende gevallen bevooroordeeld kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat wij denken dat we de beschuldigde goed kennen. Daarom is het veel beter om een onafhankelijke vertrouwenspersoon in te schakelen.

Als je met seksuele intimidatie te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies. Voor iedereen in de sport heeft NOC*NSF in al die gevallen een aantal vertrouwenspersonen en adviseurs beschikbaar.

Deze zijn te bereiken via telefoonnummer 0900-2025590 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer op de website van NOC*NSF over vertrouwenspersonen


Vertrouwenspunt Sport

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport

Aanbod

AV Zaanland biedt zeer veel verschillende trainingsvormen aan, op verschillende tijden gedurende het hele jaar. Van trainingen voor verschillende atletiekonderdelen tot trainingen voor de Dam tot Damloop en van trainingen voor de jongste jeugd tot trainingen waar leeftijd geen rol meer speelt.

AV Zaanland biedt de volgende trainingsmogelijkheden aan:

Kom langs of bel

Op deze site vind je veel informatie over het trainingsaanbod, trainingstijden, adverteren, baan- en wegwedstrijden of andere zaken aangaande AV Zaanland. Je kunt natuurlijk ook langskomen: op dinsdag en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur kun je terecht in de kantine van AV Zaanland.

Adres:

J.A. Laanplein 5
Zaandam

Het telefoonnummer van de kantine van AV Zaanland is: 075-6311933 (Het clubgebouw is alleen telefonisch te bereiken als er activiteiten op de baan plaatsvinden.).

Bestuur

Het dagelijks bestuur van AV Zaanland bestaat uit de volgende leden:

 • Voorzitter: Fons Kuijk
 • Secretaris: Wilma Jonker
 • Penningmeester: Astrid Vleeshakker
 •  
  Fons Kuijk

 • Wilma Jonker

 • Astrid Vleeshakker

Verder bestaat het bestuur uit een aantal commissies, kijk hiervoor op onze Contact pagina.

Wereldrecord Ronald Schröer op EK Atletiek

Op het EK Atletiek in Zürich, heeft Ronald Schröer een wereldrecord gelopen.

Lees meer...

Ereleden en leden van verdienste

De volgende personen zijn door de jaren heen benoemd tot erelid of lid van verdienste van AV Zaanland:

Ereleden

           
pasfoto groter bestand
Jo Kelder †                     (1900-1977)
Atleet, oprichter en bestuurder
Jan leeuwerink
Jan Leeuwerink †           (1911-1977)
Atleet, oprichter en bestuurder 
 RL Schoemaker)
René L. Schoemaker †     (1913-1983)
Atleet, bestuurder en vrijwilliger
 
 
Piet van Gulik2
Piet van Gulik †             (1922-1993)
Atleet, bestuurder en vrijwilliger
Ge Kramer
Gé Kramer †                   (1903-1994)
Atleet, oprichter en bestuurder 
 Dirk Mars zw1
Dick Mars †                     (1929-2007)
Atleet, bestuurder en trainer
 
 
Cees Kluft zw
Cees Kluft †                    (1925-2012)
Atleet, trainer en bestuurder
Scan vader Gravesteijn zw
Dirk Gravesteijn †         (1921-2013)
Bestuurder en vrijwilliger 
Bob Huisman
Bob Huisman †              (1941-2017)
Atleet, bestuurder en trainer 
 
 
Jaap 15 3 2018 zw
Jaap Klomp                           (1983)
Atleet, trainer en bestuurder
Netty 15 3 2018. zwjpg
Netty Klomp-Schoemaker (1993)
Atleet, bestuurder en vrijwilliger 
 Erwin Kaspers zw
Erwin Kaspers                      (2000)
Atleet, bestuurder en vrijwilliger
 
 

Peter Scheijde                     (2007)
Atleet, trainer en bestuurder.

Jan de Boer                          (2011)
Atleet, bestuurder en vrijwilliger 
 

 

Leden van verdienste:

Wil Hendriks (1987)
Pieter de Haan (2007)
Paul de Zeeuw (2008)
Jan Eising (2008)
Onno Hoekmeijer (2009)
Paul de Ridder (2010)
Peter de Vries (2010)
Yvette Stuvel (2011)
Ad Breedijk (2012)
Henk Vos (2017)
René Bouwmeester (2017)
Ruud Koning †
M. Honig †
K. Kok †
A. Kools - Goede †
K. Meijn †
A. Vloon -Brouwer †
A. J. Besseling †

Voor 1983 werd een vierkant speldje met oud AVZ-logo uitgereikt, na 1983 werd het een bredere dasspeld: goud voor ereleden, zilver voor leden van verdienste. Ere-leden hebben statutair recht op een gratis lidmaatschap voor het leven.

Lees meer over de geschiedenis onder AV Zaanland historie.