Laatste nieuws AV Zaanland

Rabobank Clubkas Campagne

logo Rabobank

Beste leden van AV Zaanland,

We durven het bijna niet te vragen, maar…………

Heeft u toevallig een rekening lopen bij de Rabobank?
En heeft u al op ons gestemd voor de Rabobank Clubkas Campagne.
Zo ja: Heel veel dank hiervoor!
Zo nee: U heeft hiervoor nog de tijd t/m maandag 17 september a.s.

Wat is het?
Leden van de Rabobank mogen een deel van de winst verdelen over verenigingen en stichtingen in het werkgebied van de Rabobank. Dat is in één zin Rabobank Clubkas Campagne. Zij geven leden hierbij de gelegenheid om te stemmen op verenigingen en stichtingen die ze een warm hart toedragen.

Zo werkt het!
Alle leden van 18 jaar en ouder hebben als het goed is eind augustus 2018 een stemkaart ontvangen. Als de Rabobank beschikt over uw mailadres, ontving u een mail. Als zij deze gegevens niet hebben, heeft u de stemkaart via de post ontvangen. Met een unieke code kunt u vervolgens online stemmen op vijf verenigingen en stichtingen. Hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe hoger de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne. Voor 2018 is het bedrag op € 65.000 vastgesteld. U kunt maximaal 2 stemmen uitbrengen op AV Zaanland.

Helpt u ons?

Sportieve groet,
Bestuur AV Zaanland