Laatste nieuws AV Zaanland

Wijzigingen Wedstrijdreglement 2018-2019

De afgelopen maanden heeft de IAAF bij verschillende gelegenheden enkele reglementsteksten aangepast. Deze aanpassingen zijn direct van kracht. De meest in het oog springende wijziging is de aanpassing van de talmtijd van 30 seconden naar 1 minuut. Alle wijzigingen zijn hier te lezen. Met deze publicatie vervallen de teksten van de aangepaste artikelen in alle publicaties.