Laatste nieuws AV Zaanland

Jurycorps uitgebreid met vijf nieuwe juryleden

Afgelopen vrijdagavond was onder leiding van de kersverse scheidsrechter Alex Bouwmeester de laatste van 4 juryavonden in de kantine van AV Zaanland

Van de in totaal 8 inschrijvers zijn er 5 geslaagd en hebben er 2 hun kennis opgefrist. 1 jurylid kon wegens andere bezigheden buitens huis hebbende niet de verplichte aantal avonden aanwezig zijn maar frist met behulp van het geleverde cursus materiaal zijn kennis op.

Onder andere met behulp van filmmateriaal en praktijkvoorbeelden werd de inhoud van het cursusboekje gevisualiseerd om zo de nieuw vergaarde kennis beter op te kunnen nemen.
Tijdens de clubkampioenschappen op zaterdag 3 oktober zullen een aantal van hen het geleerde in praktijk gaan brengen.

Is deze estafettewissel wel of niet geldig
https://youtu.be/xylJ34bd5qM