Laatste nieuws AV Zaanland

Stormschade, opletten geblazen!

De storm van zaterdag jl. heeft ons sportpark niet helemaal gespaard. Gelukkig niet zo heftig als twee jaar geleden toen 13 bomen sneuvelden en het hekwerk op diverse plaatsen werd beschadigd. Kom je op de baan? Dan is het opletten geblazen!

Helaas is deze keer één populier door een windstoot uit het lood geraakt en moet daarom als verloren worden beschouwd. Deze boom steunt nu nog op een andere boom en er bestaat nog geen gevaar voor vervolgschade aan het hekwerk. Boomverzorger Rob Manuel is gevraagd de boom zo spoedig mogelijk te rooien en te bekijken of de ondersteunende boom, die ook enigszins uit balans is geraakt, kan worden behouden.

Uit voorzorg is het gebied, waarin de boom voortijdig zou kunnen neervallen, afgezet met rood/wit lint.

Sporters wordt dringend aangeraden dit gebied niet te betreden.