Laatste nieuws AV Zaanland

Project Back to Basics van start …

Een groepje Zaanlanders hebben afgelopen zomer een visie op de baanatletiek bij AV Zaanland beschreven. Deze 'liefhebbers van de atletiek' zijn van mening dat de baan- en wedstrijdatletiek bij onze vereniging meer aandacht verdient.

Deze visie is vastgelegd in het stuk 'Back to Basic’s'; hierin worden samenvattend de volgende uitspraken gedaan:

  • baanatletiek dient weer de 'basis' te worden van AV Zaanland; baanatletiek beperkt zich daarbij niet tot alleen loopnummers, de diverse technische onderdelen van de atletiek verdienen bij AV Zaanland ook (veel) meer aandacht te krijgen
  • prestatiegerichtheid dient meer gestimuleerd te worden
  • een intake(gesprek) bij nieuwe leden dient tot de standaardprocedures te (gaan) behoren
  • behoud/doorstroom van (oudere) jeugdleden vraagt extra aandacht en inspanningen
  • er is meer trainingsmaatwerk nodig
  • jaarlijks dienen meerdere officiële (KNAU) baanwedstrijden bij AV Zaanland plaats te vinden.

Route:

  • het visiestuk is vandaag, onder bijvoeging van een vragenlijst, per mail toegestuurd aan alle trainers van AV Zaanland.
  • alle trainers zijn uitgenodigd om met de Wim van der Poel en/of Benjamin Stom (stagiair CIOS) te spreken en hun mening over de inhoud het in het visiestuk te geven.
  • de inhoud van de gehouden interviews wordt samengevat toegevoegd aan het document ‘’Back to Basics’’ en aansluitend aangeboden aan
  • de Algemene Leden Vergadering ter besluitvorming.

Indien u als lid van de vereniging nadere informatie wilt over dit project, het genoemde visiestuk wilt ontvangen, dan wel uw mening over de inhoud van het visiestuk wilt geven kunt u zich hiervoor aanmelden Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Projectgroep Back to Basics
Jan Bakker
Jan de Boer
Alex Bouwmeester
Wim van der Poel
Kim Vos