Laatste nieuws AV Zaanland

Maandag a.s. uitreiking prestatieprijzen en de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks reiken we voorafgaand aan de ledenvergadering prestatieprijzen uit.
Atleten van AV Zaanland presteren op bijzondere wijze en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.


Iedereen is welkom om deze gebeurtenis extra luister bij te zetten.
De jeugd krijgt taart en limonade, en wie weet blijft er ook wat van over voor de volwassenen?

Naast de gebruikelijke zaken (zie onderstaande agenda) hopen wij in de ledenvergadering onze nieuwe secretaris te kunnen benoemen.
Verder willen we met de leden de aanbevelingen van de notitie Back to Basics bespreken.
Uitvoering daarvan heeft gevolgen voor uw vereniging. Komt dus allen!

Agenda Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststellen verslagen ALV 9 maart 2015 en EALV 30 november 2015
 3. Benoeming en ontslag bestuursleden, benoeming secretaris
 4. Jaarverslagen 2015
 5. Jaarrekening 2015
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Pauze
 9. Mededelingen vanuit het bestuur
 10. Presentatie contributie 2016 & vaststelling begroting 2016
 11. Meerjarenbegroting 2016 – 2020
 12. Aanbevelingen Back to Basics
 13. Rondvraag en sluiting  

Vergaderstukken

De vergaderstukken (agenda, verslagen en jaarverslag) zijn beschikbaar:
Vergaderstukken 14 maart 2016 (6,7 MB).