Laatste nieuws AV Zaanland

Renovatie atletiekaccommodatie Zaanland

Logo CSCDe gemeente Zaanstad heeft op 23 juni jl. Ceelen Sport Constructies (C.S.C.) te Zeewolde opdracht gegeven onze accommodatie ingrijpend te renoveren.

De aannemer start op vrijdag 1 juli as met de uitvoering van het werk Volgens de voorlopige planning zal het werk worden opgeleverd op vrijdag 2 september as. Dit betekent dat vanaf 1 juli as. de accommodatie gedurende tenminste twee maanden  niet beschikbaar is voor sportbeoefening.  

Voorafgaand aan de renovatie zullen vanaf maandag 27 juni a.s. in eigen beheer de springmatten en overkappingen worden verplaatst naar het middenterrein en daarna niet langer beschikbaar zijn voor gebruik.

Wat betekent dit voor jou?

Door de trainers zijn de meeste leden al op de hoogte gebracht van de te treffen maatregelen aan de baan en geïnformeerd over de vervangende trainingsmogelijkheden. De kantine, kleedkamers en krachthonk blijven tijdens de renovatie gewoon beschikbaar voor de leden. Ook het buitenpad blijft toegankelijk voor trainingsactiviteiten. 

Via deze site zal geregeld verslag worden gedaan van de voortgang van het werk.