Laatste nieuws AV Zaanland

Uitnodiging en agenda voor extra Algemene Ledenvergadering

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Extra Algemene Ledenvergadering (voor leden en ouders van pupillen en junioren)
Deze vergadering heeft als doel in een wat informele sfeer informatie uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over de toekomst.
Wanneer: maandag 28 november 2016 van 20.00-21.30 uur


Waar: in ons clubgebouw de Kleine Oranjeboom.
Agenda

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Vaststellen contributie

4.    Stand van zaken “Back to Basics”

5.    Pauze (met koffie, thee en een koekje)

6.    Sportief coachen en coach de coach

7.    Jaarplanning pupillen en junioren

8.    Gratis inloopspreekuur sportfysio??

9.    Verlonen trainer

10.  Rookvrije vereniging

11.  Rondvraag

12.  Sluiting

Napraten met borrel.