Laatste nieuws AV Zaanland

13 maart 2017 uitreiking prestatieprijzen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks reiken we voorafgaand aan de ledenvergadering prestatieprijzen uit.
Atleten van AV Zaanland presteren op bijzondere wijze en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

Iedereen is om 19.30 uur welkom in onze kantine “de kleine Oranjeboom” om deze gebeurtenis extra luister bij te zetten.
De jeugd krijgt taart en limonade, en wie weet blijft er ook wat van over voor de volwassenen.
Naast de gebruikelijke zaken tijdens de ledenvergadering (zie onderstaande agenda) hopen wij in deze vergadering onze nieuwe penningmeester te kunnen benoemen.
Verder zal Jordi van Zelst na de pauze een presentatie geven over het gratis fysio inloopspreekuur tot nu toe, de baanrevalidatie en zijn bijdragen op de website over blessure preventie.
Komt dus allen!

Agenda Algemene Ledenvergadering 13 maart 2017

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststellen verslagen ALV 14 maart 2016 en EALV 28 november 2016
 3. Benoeming en ontslag bestuursleden, benoeming penningmeester
 4. Jaarverslagen 2016
 5. Jaarrekening 2016
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Decharge bestuur
  Pauze
 8. Mededelingen vanuit het bestuur
 9. Presentatie contributie 2017 & vaststelling begroting 2017
 10. Presentatie Jeugdplan 2017-2019 door Kim Vos
 11. Presentatie Jordi van Zelst over gratis fysio inloopspreekuur en baanrevalidatie tot nu toe en zijn bijdragen op de website over blessure preventie
 12. Rondvraag en sluiting  

Vergaderstukken