Laatste nieuws AV Zaanland

Back to Basics; van visie naar concrete uitvoering!

maart 2017

De Kerngroep Back to Basics heeft onlangs een advies verstuurd aan het bestuur. Dit advies betreft:

  • een aantal voorgestelde verbeteringen bij de jeugdafdeling van av Zaanland,
  • de vorming van een Technische Commissie die de sportieve lijnen binnen Zaanland uitzet en bewaakt en
  • een oproep tot verbetering van de PR van de vereniging.

Het volledige advies is te vinden in dit pdf bestand