Laatste nieuws AV Zaanland

Namens Zaanland

Beste Bep, familie, vrienden en belangstellenden,

Met jullie gedenken wij hier Bob Huisman. Er is vanmorgen al veel over Bob gezegd. Over zijn enthousiasme, zijn sociale aard, zijn humor en zijn hulpvaardigheid. Bij onze atletiekvereniging zullen wij Bob ook vreselijk gaan missen. Hij was zelf atleet, maakte jarenlang deel uit van het bestuur, was jurylid en gaf met veel enthousiasme, humor en inzet training aan verschillende groepen in onze vereniging. Zo gaf hij onder meer al jaren training aan de G-groep binnen onze vereniging, iets wat hem als een handschoen paste. Hij was ook niet voor niets erelid van Zaanland en hij werd ook voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding. Viel er een trainer uit, Bob was er altijd voor in om in te vallen. Wij verliezen met hem een prominent lid, een goed mens en iemand in al die jaren dat hij lid was een ongelooflijke bijdrage heeft geleverd aan het sportplezier van velen in onze vereniging. Namens atletiekvereniging Zaanland, Bob: bedankt voor alles wat je ons te bieden had en wij wensen Bep, familie en vrienden veel sterkte om dit verlies te dragen.

De toespraak die namens AV Zaanland gehouden had kunnen worden.

Ruud Righolt