Laatste nieuws AV Zaanland

Algemene Ledenvergadering met voorstel tot wijziging van de statuten

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor een Extra Algemene Ledenvergadering op 27 november 20:00u.
Naast een voorstel tot wijziging van de statuten en het vaststellen van de contributie voor volgend jaar
is het doel in een wat informele sfeer informatie uit te wisselen en gezamenlijk na te denken over de toekomst.
Komt dus allen, de koffie staat klaar, en we hebben na afloop een borreluurtje.

Vergaderstukken en agenda

Uitnodiging EALV 27 november 2017

Statuten AV Zaanland 2017

Leeswijzer statuten AV Zaanland

Begroting 2018

Toelichting begroting en contributie 2018