Laatste nieuws AV Zaanland

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering en agenda.

19 maart 2018 uitreiking prestatieprijzen en de jaarlijkse algemene ledenvergadering

Jaarlijks reiken we voorafgaand aan de ledenvergadering prestatieprijzen uit.
Atleten van AV Zaanland presteren op bijzondere wijze en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden.

Iedereen is om 19.30 uur welkom in onze kantine “de kleine Oranjeboom” om deze gebeurtenis luister bij te zetten. De jeugd krijgt taart en limonade en wie weet blijft er ook wat van over voor de volwassenen. Naast de gebruikelijke zaken tijdens de ledenvergadering (zie onderstaande agenda) geven wij een presentatie over het nieuw aangeschafte verenigingspakket van All United. Ook zal Wim van de Poel een presentatie geven over de voortgang van de kerngroep “Back to Basics.”

Komt dus allen!


P.S. De vergaderstukken komen minimaal een week voor de vergadering op de website.

Agenda Algemene Ledenvergadering 19 maart 2018

Aanvang 20.00 uur

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Vaststellen verslagen ALV 13 maart 2017 en EALV 27 november 2017 en 11 december 2017
 3. Jaarverslagen 2017
 4. Jaarrekening 2017
 5. Benoeming en ontslag bestuursleden (voorzitter aftredend en herbenoembaar)
 6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 7. Decharge bestuur

  Pauze

 8. Mededelingen vanuit het bestuur
 9. Presentatie contributie 2018 & vaststelling begroting 2018
 10. Presentatie nieuw verenigingspakket “All United”
 11. Voortgang Back to Basics, door Wim van der Poel
 12. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken (pdf bestanden)