Laatste nieuws AV Zaanland

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt er aan

op 25 mei gaat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dir brengt voor AV Zaanland nogal wat werk met zich mee. Zaanland zet met een nieuw pakket voor administratie, ledenbeheer en website(beheer) een stap in de goede richting, zodat uw gegevens veilig zijn opgeslagen bij de vereniging en dat alleen degenen die die gegevens moeten gebruiken om hun taken bij de vereniging uit  te kunnen voeren bij de gegevens kunnen.

De website gaat geheel vernieuwd worden en er komen meer mogelijkheden voor trainers/trainingsgroepen/bestuur/commissies/enzovoort om zelf (al dan niet afgeschermd) gegevens op de site te zetten. Denk hierbij aan trainingsschema's, uitslagen, trainingslocaties, samen te lopen wedstrijden, meerijdpoules, vergaderstukken, wedstrijdverslagen, persoonlijke ontwikkeling van atleten enzovoort. De inhoud kan beveiligd worden zodat alleen degenen met toestemming bij de gegevens kunnen om in te zien en of te veranderen.
Inschrijven als lid kan straks via de website en ook kunnen achteraf gegevens zelf veranderd worden (b.v. ander huis- of e-mailadres). Na goedkeuring van de ledenadministratie worden de veranderingen dan doorgevoerd.

Personen kunnen met het ingaan van de AVG op bepaalde gronden vragen om verwijdering van persoonlijke gegevens. Dit kan grote gevolgen hebben bij het organiseren van wedstrijden. Lees het door René Bouwmeester geschreven (niet al te serieuze) stukje.