Misbruik in de atletiekwereld

Jarenlang misbruik door een atletiektrainer, het is verbijsterend, maar kennelijk toch mogelijk. In de discussies die hierover in de media worden gevoerd worden verschillende partijen verantwoordelijk gehouden. En dat is terecht, eenieder die misstanden constateert of daarvan op de hoogte wordt gesteld en daar niets mee doet is medeverantwoordelijk. Wat mij het meest verbaast is dat er initiatieven zijn geweest om aangifte te doen, maar dat die kennelijk niet zijn doorgezet vanwege 'de gevolgen voor de trainer' waarop de aangevers zijn gewezen.

Er is door een enkeling ook geopperd dat de Atletiekunie hierin een belangrijke rol moet spelen omdat binnen clubs een verstrengeling tussen trainers, bestuur en vrijwilligers kan zijn ontstaan waardoor dit soort misstanden met de mantel der liefde kan worden toegedekt.

Laat ik hier helder in zijn: wij hebben hier de Atletiekunie niet voor nodig. Het is het bestuur van de vereniging zelf die verantwoordelijk is voor een veilig klimaat, waarin absoluut geen ruimte is voor toedekken van misbruik, in welke vorm dan ook. Als dat serieuze consequenties voor welke trainer dan ook zou hebben dan is dat niet meer dan een logisch gevolg van dat gedrag.

Mocht er naar aanleiding van deze gebeurtenis behoefte zijn om contact met het bestuur op te nemen, stuur dan een verzoek per e-mail voor onderhoud naar de secretaris van AV Zaanland.

Wij passen het principe van hoor en wederhoor toe, maar toedekken, dat nooit.

Voorzitter AV Zaanland, Fons Kuijk

Warme chocolademelk evt. met slagroom en/of een scheutje alcohol (18+)

Het is ondertussen een traditie geworden om na de laatste dinsdagtraining van het jaar het jaar met elkaar af te sluiten met warme chocolademelk. (al dan niet met slagroom) Een goede reden om te komen trainen op dinsdag 18 december.

P.S. Ook de theedrinkers zijn natuurlijk van harte welkom.

Kerstsfeer in kantine

2018 12 09 kerst in kantine IMG 0433De goedheiliman is net terug naar Spanje en de kantine is alweer van Sint naar Kerstsfeer omgebouwd.

Met dank aan Cor , Miranda en Peter.

Met deze tips ga jij een snelle 10 km of halve marathon lopen!

Deze keer geef ik mijn visie op hoe je een snellere 10 km of halve marathon kunt gaan lopen.

Tip 1: Kies een evenement uit waarbij je ruim de tijd hebt om je op voor te bereiden. Neem bijvoorbeeld een tijdbestek van 3 maanden.

Lees meer ...

 

Technische commissie

5 september jl. is de Technische Commissie opgericht met daarin vertegenwordigd Frank Stam, Oscar de Gauw, Mark Scheijde, Jan Bakker, Joyce Ros, Wim van der Poel en Kim Vos. Lees het (korte) verslag van deze eerste vergadering.

Algemene ledenvergadering

Maandagavond was de algemene ledenvergadering. Bij deze vergadering werd er na de pauze de atleten actief bezig gehouden. Zie het filmpje. Ik vind het belangrijk dat er even aandacht aangegeven wordt.

Lees meer...

Mythe: "Niet genoeg strekken veroorzaakt blessures"

Hoe zit het nou eigenlijk met statisch rekken? Kun je hiermee blessures voorkomen? En kun je met statisch rekken je prestatie verbeteren?

Lees meer...

Steun de club en maakt kans op één de vele prijzen

Het kan nog tot vrijdag 30 november, één of meer Grote Clubactieloten kopen en kans maken op één van de vele prijzen (o.a. een hoofdprijs van € 100.00, 00). 80% (€ 2,40) van de aankoopprijs van een lot (€ 3,00) komt ten goede aan de club. De loten liggen op de bar in de kantine. Vul alles in (IBAN nummer niet vergeten (mee te nemen), onderteken en neem jouw deel van het lot mee. De opbrengst van de Grote Clubactie gaat naar een trainingstoestel dat met modules aangevuld kan worden tot een multifunctioneel apparaat waar jong en oud mee aan de slag kan.

Bijna iedere hardloper kent het wel, scheenbeenklachten

Helaas een veelvoorkomende overbelastingsblessure bij (beginnende) hardlopers. Ondanks dat deze klachten veel voor komen, zijn de factoren die het ontstaan kunnen verklaren nog niet geheel duidelijk.

Lees meer ...

Uitnodiging Extra Algemene Ledenvergadering

maandag 26 november 2018 van 20.00-21.30 uur in ons clubgebouw “de Kleine Oranjeboom”.
Vergaderstukken zijn vanaf 12 november beschikbaar via de website.

Agenda: 1. Opening, 2. Mededelingen, 3. (Toelichting op) Begroting en vaststellen contributie 2019, 4. Voorstellen en presentatie TC, 5. Pauze (met koffie, thee en een koekje), 6. Discussiëren over ingebrachte punten vanuit de leden o.l.v. Carmen Duijvelshoff van het Sportbedrijf, 7. Rondvraag, 8. Sluiting, Napraten met borrel.

Lees meerr ...