Laatste nieuws Baanatletiek

ZAANTRACK: Voor alle liefhebbers van de baanatletiek

AtletiekonderdelenDe werk/projectgroep Back to Basics zet zich in voor de totstandkoming van een ‘’robuuste’’ afdeling baanatletiek bij AV Zaanland.

Bekijk de eerste resultaten èn de plannen!

Tot op heden zijn onze inspanningen vooral gericht op de jeugd; nu wordt het tijd om ook meer aandacht te geven aan de overige atleten (senioren/masters) die baanatletiek bedrijven. Een van de eerste stappen hierin is te laten zien wie er zoal als baanatleet actief is binnen AV Zaanland. Dit doen we door periodiek een (maand)overzicht te publiceren met daarin de door AV Zaanland atleten bezochte AU gecertificeerde baanwedstrijden en hun daar gerealiseerde resultaten. Onderstaand vind u een overzicht van juni 2018  in de vorm van versie 1 van deze ZAANTRACK.

Versie 1 Zaantrack

Wat betreft de samenstelling van de inhoud; de gegevens hiervan zijn overgenomen uit www.atletiek.nu; dit laatste betekent dat indien atleten eigen resultaten toegevoegd willen zien aan de periodiek verschijnende ZAANTRACK versie (bijv. bij wedstrijden in het buitenland) zij dit kunnen melden via e-mail aan Wim van der Poel. Half augustus hopen wij ZAANTRACK nr. 2 gereed te hebben en u dan de resultaten van juli te kunnen presenteren.

Werkgroep BtB

Jan de Boer
Wim van der Poel
Kim Vos