Laatste nieuws Baanatletiek

BONUS te verdienen bij verbreking record tijdens TESTloop 2 !!

Voorafgaande aan de ALV van dit voorjaar werd ik blij verrast met de mij toegekende
prestatieprijs voor het door mij gevestigde clubrecord 1500 meter (MANNEN 65-70).
Dit clubrecord (6:39,99) kan scherper!

Op donderdag 19 april worden er tijdens TESTloop 2 weer 1 of meer 1500 meters gelopen.
De man van 65-70 die dit record aanscherpt, wordt:
- opgenomen/vermeld in de recordlijst van av. Zaanland +
- ontvangt 2 x de door mij eerder ontvangen bonus

NB sorry voor alle anderen maar het record geldt alleen voor ‘’mijn categorie’’

Zegt het voort!

Wim van der Poel