Meldpunt Veilig Sportklimaat

Gezamenlijk naar een Veilig Sportklimaat Zaanstad

“Jij gedraagt je zoals de meeste mensen hier sportief, positief en respectvol. Zoals het hoor in een veilig sportklimaat. Toch gaat het niet altijd en bij iedereen goed.”

Landelijk komen misstanden frequent aan het licht. In Zaanstad is hier aandacht voor. Het is belangrijk dat iedereen veilig kan sporten. Trainers, coaches en andere vrijwilligers moeten op een prettige manier invulling kunnen geven aan hun rol om sporters veilig te laten sporten.

Ervaar of zie jij binnen de vereniging pesten, (LHBTI) discriminatie, ongewenste intimidatie of onsportief gedrag? Vind je het moeilijk om dat op de vereniging te bespreken? Je kunt altijd (anoniem) terecht bij het Meldpunt Veilig Sportklimaat via www.ggdzw.nl/meldpuntveiligsportklimaat.

AV Zaanlandnieuws Overzicht