Er gebeurt een hoop bij AV Zaanland, maar wel anders dan anders!

Het is een ongekende tijd, waarin al de door ons te nemen stappen volledig nieuw zijn. En er worden momenteel veel stappen gezet op de achtergrond, allemaal door vrijwilligers die zich verantwoordelijk voelen zo goed mogelijk een bijdrage te leveren.

En ja, ondanks “de vele schouders eronder” verlopen deze weken ook dingen anders dan in eerste instantie werd verwacht; het is steeds weer opnieuw (de regels) bijstellen, er zijn ook verschillende verwachtingen onder onze leden van het baangebruik, moet de kantine wel of niet totaal op slot ... plassen moet toch nog kunnen bij hele hoge nood?!

Allereerst rekenen we op begrip van jullie allemaal, en voor wat TIJD om alles zo goed mogelijk & VEILIG te regelen!

Hoe richten we met elkaar alles zo goed en veilig mogelijk in?Hierbij een update van hetgeen er op de achtergrond gebeurt.

Op en rond de baan zijn diverse looprichtingen en markeringen aangebracht.

Overleg en afstemmingEr vinden heel wat online video calls plaats. Tussen (jeugd)trainers, de TC (technische commissie), het DB (dagelijks bestuur).
Dan is er de Ledenadministratie die ook vragen krijgt en afstemming zoekt met het bestuur en de (jeugd)trainers.
Hoe volgen we het protocol vanuit de gemeente goed op?
Hoe brengen we alle verplichte markeringen, looprichtingen etc. op de juiste manier aan?
Hoe stellen we veilig een loopschema op voor de jeugd, junioren en nu ook senioren?
Hoe gebruiken we de baan zo optimaal mogelijk? Gaan we andere tijden gebruiken?
Wie voelt zich veilig genoeg om trainen te geven?
Hoeveel behoefte is er bij leden nog die graag willen (misschien zelfs ook: durven) trainen op de baan?
Kortom: hoe garanderen we continue de AVZ betrouwbaarheid aan onze leden?