Club co÷rdinator

Onze nieuwe club coördinator Carmen Duivelshoff stelt zich voor.

Als coördinator werk ik graag ergens naar toe, via kleine doelen bereik je een groter doel. Als grote doel zie ik een vereniging waarbij recreatie en topsport goed in balans zijn. Doel is ook om de diverse takken van de atletieksport en organisatie daarvan goed op elkaar aan te laten sluiten.
Begeleidend, aansluitend en verbindend betrekken is mijn werkwijze. Graag vertegenwoordig ik de belangen van de diverse commissies bij het nemen van besluiten door het bestuur. Goed luisteren, prettige dialoog, input krijgen vanuit de leden is daarbij belangrijk. Vele handen maken licht werk, dus taken daar te leggen waar ze thuis horen en waar de kennis zit werkt het meest effectief.
Werken vanuit een positieve en open vraagstelling helpt (voor mij) daar goed bij:
- Hoe verbind je taken aan leden?
- Hoe kun je communicatie op de website nog beter laten aansluiten op het app-verkeer in de diverse app-groepen? Welke vorm is leidend in deze tijd van online met elkaar praten?
- Hoe zet je een goed jeugdbestuur op? Is die gedrevenheid er bij de jongere leden?
- Hoe verbind je recreatie aan wedstrijdcompetitie en topsport talenten?
- Hoe raken lopen en de andere atletiek sporten in balans?
- "Zo is het” ... maar moet het ook zo blijven? Kortom: hoe kunnen ‘ouder elan’ en 'jeugdige nieuwe kijk’ elkaar vinden?

Concluderend, ik stel mezelf tot persoonlijk doel: hoe maak ik mijzelf als coördinator vooral weer misbaar?!


Carmen Duijvelshoff

e-mail de club coördinator

AV Zaanlandnieuws Overzicht