Nieuwe penningmeester

In de bestuursvergadering van 19 oktober jl. heeft het bestuur een plaatsvervanger benoemt voor onze aftredende penningmeester Astrid Vleeshakker.

Met zijn enthousiasme en kennis van financiële zaken hebben wij het volste vertrouwen dat Ivar Knopperts een waardevolle aanvulling van het Dagelijks Bestuur zal zijn. In de eerstvolgende ledenvergadering zal, in overeenstemming met het huishoudelijk regelement, deze tussentijdse benoeming stoppen en Ivar door de leden herkozen kunnen worden.

Groet,
Fons Kuijk

AV Zaanlandnieuws Overzicht