Hanteren van coronamaatregelen

Trainen tijdens corona

Middels het Protocol verantwoord sporten in Zaanstad heeft het bestuur de opdracht om de basisregels strenger te hanteren.
Bekijk wat nodig is om de baan open te kunnen houden.

Wij wijzen jullie (nogmaals) op de volgende afspraken:

  • Trainingen vinden uitsluitend plaats binnen het voor een groep toegewezen tijdslot.
  • Boven de 18 jaar mogen we alleen sporten/trainen in groepjes van maximaal 4 personen en op 1,5 meter afstand. Deze groepjes mogen gedurende de training niet van samenstelling veranderen.
  • De kleedkamers en doucheruimtes zijn gesloten.
  • De kantine is dicht met uitzondering van beperkt gebruik door trainers.
  • Toiletten alleen bij hoge nood gebruiken, voor toiletbezoek gaan nooit meer dan 2 personen tegelijk naar binnen.
  • De krachtruimte mag slechts door één persoon van boven de 18 jaar gebruikt worden.
  • Individuele sporters mogen tijdens groepstrainingen van de jeugd (maandag en woensdag van 17:45 - 20:15) en de loopgroepen (dinsdag en donderdag 19:00 - 21:30) geen gebruik maken van de baan.

Vinden we het leuk om deze beperkende maatregelen te hanteren? Nee, absoluut niet. Gaan we daarin te ver? Nee ook absoluut niet. Er zijn atletiekverenigingen die op basis van de opgelegde beperkingen hebben besloten alles plat te gooien. Wij doen onze best om binnen de beperkingen het sporten door onze leden mogelijk te houden. Alle maatregelen zijn erop gericht de veiligheid van onze leden te waarborgen.
Op naleving zullen wij strikter toezien, bij overtredingen sluiten we sancties niet uit.

Zie ook: Protocol verantwoord sporten (versie 6.0)

Groet, Fons Kuijk
Corona Coördinator AV Zaanland

AV Zaanlandnieuws Overzicht