Psychologische profielen

“Psychologische profielen van langeafstand lopers en het risico op chronische vermoeidheid en blessures”

Veelal wordt de fysieke kant benadrukt (bijv. Trainingsbelasting, trainingsafstand, looptechniek, BMI). (1) Maar hoe zit dat dan met de mentale kant? Met alle liefde vat ik graag een mooi onderzoek voor jullie samen, waarbij de onderzoekers gekeken naar de psychologische factoren in het ontstaan van hardloop blessures. (2)


Er werd een steekproef uitgezet onder 425 Nederlandse Langeafstandlopers. Naast demografische gegevens zijn schalen voor passie, hulpbronnen in de sport, herstelmogelijkheden, chronische vermoeidheid gemeten. (3,4) De hardloopblessures zijn gemeten over de afgelopen 12 maanden (ja/nee).

Resultaten:
Er kwamen drie verschillende psychologische profielen naar voren, een laag, gemiddeld en hoog risico profiel, zie afbeelding

Het laag risicoprofiel kenmerkt zich door:
weinig obessesieve passie en hoge scores op alle facetten van herstel (cognitief, fysiek en emotioneel)

Het gemiddeld risicoprofiel kenmerkt zich door gemiddelde scores, zonder uitschieters

Het hoog risicoprofiel kenmerkt zichzelf door veel obessieve passie en lage scores op fysieke hulpbronnen en alle facetten van het herstel.

What to do?
Inzicht geeft richting. Nu we weten welke psychologische kenmerken een rol kunnen spelen bij het ontwikkelen van een hardloopblessure, veel obsessieve passie en weinig hulpbronnen fysiek en mentaal, kunnen we hier actie op ondernemen!

10 Tips van Nova
1) Houd jezelf de spiegel voor;
2) Doe aan crosstraining (andere sporten);
3) Verbind je met andere hardlopers om je heen. Hardlopers met veel steun in hun omgeving hebben minder risico geblesseerd te raken;
4) Maak optimaal gebruik van de expertise van looptrainers, (zorg)professionals. Vraag  wat voor jou helpend kan zijn;
5) Vind een nieuwe definitie van jouw hardloopgeluk: focus op wat je verbeterpunten, zowel mentaal als fysiek;
6) Stel voor jezelf doelen op, die behapbaar zijn en die bijdragen aan jouw hardloop geluk (bijv. loopomvang, intensiteit, andere vormen van training, trainen met een maatje);
7) Formuleer je doelen positief! Een simpel voorbeeld: in plaats van bijvoorbeeld ‘ik wil afvallen’ kun je beter zeggen: ‘ik wil gezonder leven’.;
8)  Zoek ontspanning: “Stress neemt de zorgen van morgen niet weg, maar wel de kracht van vandaag.”
9) Vraag hulp, denk niet: “ga maar niet naar een fysio, straks vertelt hij/zij dat ik niet meer mag lopen.”;
10) Geniet, wees dankbaar, zet door;

Nova Fysio & Performance
“Meer dan een fysio”

Bronnen
1. Risk factors for overuse injuries in short- and long distance running. van Poppel et al 2020
2. Psychologische profielen van lange afstand lopers en het risico op chronische vermoeidheid en blessures. Luuk P. van Iperen et al. Dag van het Sportonderzoek 2020
3. The psychology of passion. Vallerand 2015 (schalen harmonieuze en obsessieve passie
4. Running-related demands and vigor in long-distance runners

Blessurespreekuur Overzicht