Contributie, waar voor je geld?

Op de ledenvergadering van december 2020 is besloten de contributie voor 2021 gelijk te houden aan de contributie van 2020. Voor de leden die daar niet bij aanwezig waren misschien goed om dit besluit nader toe te lichten.

Om te beginnen, leden van een vereniging betalen contributie om de kosten die door de vereniging gemaakt worden te dekken. Ze betalen niet voor een abonnement zoals bij een sportschool. Een vereniging is, anders dan een sportschool, geen commerciële instelling.
Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met beperkende maatregelen. In het voorjaar moest het sportpark zelfs volledig gesloten blijven. Bij enkele leden gaf dat aanleiding vragen te stellen over de door hen betaalde contributie, ze kregen voor 2020 “minder waar voor hun geld”. Als de vereniging minder kosten zou hebben gemaakt zou het billijk zijn geweest om de leden op enige wijze financieel tegemoet te komen. Dat hadden wij ook graag willen doen, maar de huur van het sportpark en de energiekosten moesten gewoon doorbetaald worden, dus veel minder kosten hebben we in 2020 niet gemaakt.
Voor 2021 zijn de vooruitzichten financieel gezien niet rooskleurig. Het aantal leden is verminderd, en de te maken kosten blijven bijna gelijk. Om een sluitende begroting te krijgen zou de contributie dus eigenlijk omhoog moeten, het tegenovergestelde van wat we graag zouden willen.
Nog steeds met beperkingen sporten en daar een hogere contributie voor vragen, dat voelt niet goed. Het bestuur heeft daarom in de ledenvergadering van december jl. aan de ledenvergadering voorgesteld om de contributie niet te verhogen. Dat voorstel is aangenomen, maar zal naar verwachting wel leiden tot een verlies over 2021 (zie ook het verslag van Algemene ledenvergadering van 7 december 2020).
We hopen de leden daarmee zoveel mogelijk “waar voor hun geld” te bieden. We hebben weliswaar te maken met beperkingen, maar met wat aanpassingen kunnen alle trainingen gelukkig nog steeds plaatsvinden.

Bestuur AV Zaanland.

AV Zaanlandnieuws Overzicht