ALV op 29 november

Om in de agenda te noteren!! Maandag 29 november is de Algemene Ledenvergadering, in de kantine?

Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de ALV weer fysiek in de kantine gehouden kan worden. Voorafgaand aan de ledenvergadering zal het damesteam, dat onlangs gepromoveerd is naar de 1e divisie, in het zonnetje gezet worden.

Een uitgebreide agenda volgt later, onder downloads vind je alvast het jaarverslag over 2020.

De kascommissie controleert binnenkort de jaarrekening 2020. Na deze controle zal het financieel jaarverslag voor belangstellenden beschikbaar zijn. Dit kan opgevraagd worden bij de secretaris tevens kunnen leden daar suggesties doen voor agendapunten.

Downloads:

AV Zaanlandnieuws Overzicht