ALV dit jaar via Zoom

Zoals eerder aangekondigd houdt AV Zaanland op maandag 29 november vanaf 20:00u haar Algemene Ledenvergadering. Wij hadden dit graag in onze eigen kantine willen doen, maar helaas zien wij ons genoodzaakt om het dit keer alleen online te doen.

Dat kan via Zoom, de leden hebben via email een link ontvangen. Als er hulp nodig is om deel te kunnen nemen laat ons dit tijdig weten.

Toegegeven, niet alle agendapunten van een Algemene Ledenvergadering zijn spectaculair, het bestuur legt weer de jaarlijkse verantwoording af en er is door een wetswijziging een aanpassing van de Statuten nodig. Zo wordt ook de contributie voor het volgend jaar vastgesteld.

Er worden dit keer echter ook aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement voorgesteld. Daar gaat het om afspraken die we met elkaar maken o.a. over meedoen met competitiewedstrijden en de manier waarop we vergoedingen toedelen aan trainers en vrijwilligers.

Ook willen we het hebben over het tekort aan jeugdtrainers. Gaan we een ledenstop invoeren of kunnen we een andere oplossing verzinnen?

Kortom, de ledenvergadering is er niet alleen om te horen, maar ook om gehoord te worden. Zo kunnen leden eventueel wijzigingsvoorstellen voor het concept Huishoudelijk Reglement schriftelijk indienen tot uiterlijk 28 november.

Op de financiële stukken na zijn de agenda en andere vergaderstukken te vinden op deze site. De financiële stukken zijn op te vragen bij de secretaris van AV Zaanland.

Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur AV Zaanland

Downloads:

AV Zaanlandnieuws Overzicht