Gulle gift!

Speeltuin het Westen

Jaap, onze penningmeester is via trainer Cor Verburg in contact gekomen met de (oud)penningmeester van Speeltuinvereniging “het Westen” gelegen in de Russische buurt. In 1925 werd de speeltuinvereniging opgericht. De speeltuin is er al jaren niet meer, maar leeft nu voort bij AV Zaanland.

Het doek voor speeltuin het Westen is gevallen in 2015. Dit is uitgebreid beschreven in de Zuidkanter.

De speeltuin lag aanvankelijk op een terrein aan de Zeemanstraat achter de Vondelschool. Deze speeltuin werd beging jaren ’70 opgeheven. In 1980 kreeg “Het Westen” een speeltuin tegenover het clubgebouw aan de Hogendijk. Maar ook die is allang verdwenen. Het Clubhuis aan de Hogendijk is verkocht en de opbrengst hiervan is gedoneerd aan allerlei verenigingen in de Zaanstreek die in hun doelstellingen iets voor kinderen doen.

Hoewel de aanleiding heel triest en jammer is, danken wij “Het Westen” voor de gulle gift van €2500.

Deze gift zal in ieder geval voor de jeugd ingezet gaan worden. We gaan in overleg een mooie bestemming bepalen. Suggesties zijn welkom. Stuur je ideeën naar Wilma, de secretaris van AV Zaanland.

AV Zaanlandnieuws Overzicht