Aannamebeleid voor nieuwe jeugdtrainers

Centrum veilig sporten Nederland

Bij AV Zaanland willen we dat alle jeugdtrainers, begeleiders van de jeugd, de leden van de jeugdcommissie en het bestuur een VOG hebben.

AV Zaanland vindt het belangrijk dat er een veilig sportklimaat binnen de atletiekvereniging aanwezig is. Helaas komt in alle takken van sport ongewenst gedrag voor. Door een preventief beleid te voeren, proberen wij, als vereniging, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, trainers en begeleiders die werken met minderjarigen. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Om problemen te voorkomen voeren wij als vereniging een aannamebeleid voordat iemand zijn of haar functie gaat uitoefenen.

Bij AV Zaanland willen we dat alle jeugdtrainers, begeleiders van de jeugd, de leden van de jeugdcommissie en het bestuur een VOG hebben. Binnenkort krijg je als je bij deze groep hoort een mail hoe je deze gratis kan aanvragen.

Ook zal de vereniging een kennismakingsgesprek met iedere nieuwe jeugdtrainer of begeleider van de jeugd hebben, waarin de gedragsregels die in dit beleid staan worden besproken. Daarnaast zullen we referenties controleren.

Centraal register ontuchtplegers in de sport

Er is een centraal register van mensen die door het tuchtrecht in de sport veroordeeld zijn voor seksuele intimidatie. Sportorganisaties kunnen het registratiesysteem raadplegen om te weten te komen of vrijwilligers of trainers/begeleiders – al in dienst of nog aan te stellen - een sanctie hebben uitstaan. AV Zaanland zal bij nieuwe jeugdtrainers het registratiesysteem raadplegen.

Lees meer info over het register ontuchtplegers op de website van het Centrum veilige sport Nederland.

Veilig sportklimaat Overzicht