Aanpassing Huishoudelijk Reglement

Logo AV Zaanland

Op de algemene ledenvergadering van 23 mei zijn vier wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement besproken.

  • Twee van die voorstellen zijn aangenomen (een aanpassing van artikel 44 en het verwijderen van artikel 46).
  • De twee andere voorstellen zijn afgewezen.
  • Daarnaast is ook over een aanpassing van het clubtenue gestemd. De witte strepen op de broek verdwijnen.

Namens het bestuur, Fons Kuijk.

Zie: Huishoudelijk reglement (per 24 mei 2022)

AV Zaanlandnieuws Overzicht