Save the date: 21 november

lgemene Leden Vergadering

Noteer vast in je agenda: De Extra Algemene Ledenvergadering (EALV) vindt dit jaar plaats op maandag 21 november a.s. Aanvang 20.00 uur.

Agenda en stukken volgen later via deze site.

AV Zaanlandnieuws Overzicht