Veel goede ideeën van leden

ALV 21 november 2022

21 november 2022 was de Extra Algemene Ledenvergadering. Wat een mooie opkomst. Maar liefst 44 leden waren aanwezig. We zijn in groepjes uiteen gegaan en hebben met elkaar gesproken over de toekomst van onze vereniging.

Hier zijn mooie en interessante zaken naar boven gekomen. Het bestuur gaat alle ideeën en wensen samen met de verenigingsmanager uitwerken, clusteren en in kaart brengen. Dit uitgewerkte geheel zullen wij met de leden delen.

Verder heeft de penningmeester de conceptbegroting voor 2023 met de leden gedeeld en een voorstel tot contributieverhoging gepresenteerd. Het voorstel om de contributie met 10% te verhogen werd (gelukkig) door de aanwezige leden goedgekeurd. 2 leden onthielden zich van stemming. De nieuwe contributietarieven staan vanaf volgende week op de site.

Het was een positieve vergadering. Wij danken de aanwezig leden voor hun inbreng en het meedenken over de toekomst van AV Zaanland.

AV Zaanlandnieuws Overzicht