Wie is wie bij AV Zaanland

Heb je een vraag en je wilt iemand spreken of mailen, zoek dan hieronder bij wie je terecht kunt.

Het dagelijks bestuur van AV Zaanland:

Commissies binnen AV Zaanland

Bestuur

Voorzitter

Fons Kuijk

Fons Kuijk
De voorzitter leidt vergaderingen en heeft contacten met externe partijen zoals de gemeente, de atletiekunie en andere atletiekverenigingen. De voorzitter is verantwoordelijk voor het intern ‘managen’ van de organisatie en is daartoe ontvankelijk voor signalen vanuit de vereniging.

Stuur een E-mail aan de voorzitter

Secretaris

Wilma Jonker

Wilma Jonker
De secretaris werkt nauw samen met de voorzitter en penningmeester van het bestuur. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering en notuleert de vergaderingen.

De secretaris probeert binnenkomende post zo snel mogelijk te beantwoorden en/of zorgt ervoor dat alles bij de juiste mensen terecht komt. Verder legt de secretaris bestuurs- en verenigingsafspraken vast. Nieuwe ideeën, algemene vragen, tips en klachten komen bij de secretaris binnen. Ook regelt de secretaris baan- en kantine verhuur en zorgt de secretaris ervoor dat dit in de kalender op de website komt.

Stuur een E-mail aan de secretaris

Penningmeester

vacant

Jaap Bijkerk
De penningmeester verzorgt de financiële kant van de vereniging. Uitgaande facturen worden opgemaakt en verstuurd. Vervolgens wordt de ontvangst van de betaling bewaakt.

Inkomende facturen worden beoordeeld en, indien goed gekeurd, betaald. Verder verzorgt de penningmeester de jaarlijkse begroting en jaarrekening van de vereniging. De boekhouding wordt online bijgehouden, gecontroleerd en bewaakt, in samenwerking met een assistent-penningmeester.

Stuur een E-mail aan de penningmeester

Commissies

 

Jeugdcommissie

Ans Bakker
De jeugdcommissie organiseeert samen met de jeugdcoördinator activiteiten voor de jeugd. Ze is een vraagbaak in de kantine, zorgt voor aanwezigheidslijsten, prestatielijsten, randvoorwaarden bij speciale trainingen, en de grote clubactie.

Ze zorgen voor de kantine tijdens de trainingen, plakken indien nodig pleisters, troosten, feliciteren als je jarig bent, en zorgen voor een kopje thee na de training.

Stuur een E-mail aan de Jeugdcommissie

Technische Commissie

Technische Commissie

Oscar, Mark, Frank, Jan, Wim & Joyce
De Technische Commissie (TC) bestaat uit: Oscar de Gouw (Pupillen), Marc Scheijde (CD junioren), Frank Stam (AB junioren/senioren wedstrijdatletiek), Jan Bakker (Loopgroepen half zeven), Wim van der Poel (Lid), Joyce Ros ( Loopgroepen acht uur)

De TC is het aanspreekpunt voor alle leden en trainers voor het sportieve beleid. De TC bewaakt en verbetert het sportieve beleid binnen de vereniging. De taken van de TC zijn zowel praktisch als beleidsmatig.

Stuur een E-mail aan de Technische Commisie

Commissie Wegatletiek

Henk Vos

Henk Vos
Henk organiseert de wegwedstrijden van AV Zaanland. Hij regelt de inschrijvingen, verwerkt de uitslagen en het Loopklassement. Henk coördineert ook de vele vrijwilligers die telkens nodig zijn om het parcours af te zetten, start en finish op te bouwen, voorfietsers, verkeersregelaars. Kortom, Henk kan altijd een helpende hand gebruiken. Mail Henk!

Stuur een E-mail aan Henk Vos

Juryzaken

Jan de Boer

Vacant
Deze persoon bewaakt en coördineert diverse juryactiviteiten die samenhangen met de baanatletiek/wedstrijden bij Zaanland.

Stuur een E-mail aan vacant

Kantinecommissie

Venny Snijders

Venny Sneijders
Venny regelt alles voor de kantine van AV Zaanland.

Stuur een E-mail aan Venny Snijders

Dam tot Dam arrangement

Peter Scheijde

Peter Scheijde
Peter organiseert elk jaar het Dam tot Dam arrangement.

Stuur een E-mail aan Peter Scheijde

Ledenadministratie

Eric Fris

Eric Fris
Eric houdt het ledenbestand van AV Zaanland up-to date middels een periodieke opgave van mutaties aan de atletiekunie (inschrijvingen, uitschrijvingen, adreswijzigingen e.d.). Verder int Eric de contributie en bewaakt hij eventuele betalingsachterstanden.

Stuur een E-mail aan Eric Fris

Website

Websiteteam

Websiteteam
Het websiteteam (René Bouwmeester, Esther van Bochove en Mike Alders) zorgt dat de website er is en up to date blijft. Wij schrijven zelf artikelen, we zijn echter vooral afhankelijk van nieuwsberichten en uitslagen die ons worden aangeleverd. Als je informatie hebt voor de site, mail ons dan. Wij plaatsen het doorgaans snel en delen het indien nodig ook via ons AV Zaanland twitteraccount

Stuur een E-mail aan het Websiteteam