Mike Alders Lid van Verdienste

Mike krijgt oorkonde, speldje en bloemen van Wilma en Fons

Tijdens de ALV van 20 maart is Mike Alders benoemd tot Lid van Verdienste.

In het bijzijn van tientallen leden, reikten Fons en Wilma het AVZ speldje, de oorkonde en bloemen uit.

In 2009 werd besloten om kosten te besparen en de communicatie met onze leden voortaan digitaal te gaan doen. Onze website werd in die tijd nog amper bezocht, een enkele keer een paar bezoeken per dag. Een enthousiast team is daarop aan de slag gegaan om de website nieuw leven in te blazen.

Sinds die tijd is de website meermaals geactualiseerd en uitgegroeid tot een belangrijk communicatiemiddel waarop altijd de meest recente informatie is te vinden. Het gevolg is dat de website nu minimaal enkele tientallen keren per dag bezocht wordt, op jaarbasis ruim 80.000 paginabezoeken.

Al die tijd heeft Mike Alders daar een hoofdrol in gespeeld, altijd meedenkend en snel reagerend op de informatie die wordt aangeleverd.

Op grond van zijn jarenlange inzet meende het bestuur Mike te kunnen voordragen voor benoeming tot Lid van Verdienste. De algemene ledenvergadering (die hierover werd bevraagd zonder dat Mike dat in de gaten had) was het daar unaniem mee eens.

Gefeliciteerd Mike!

Het bestuur

In goed gezelschap: Ereleden en leden van verdienste

AV Zaanlandnieuws Overzicht