Clubrecords

De clubrecords van AV Zaanland zijn beschikbaar als Excel bestand:

Clubrecords AV Zaanland (Status per 31 december 2019) 

De clubrecords 2019 dat waren er nogal wat , 58 stuks, op zich al een record.

De meerkamp van Michelle Oud  5669 vond ik er wel uitspringen.
Ik denk dat Michelle ( en ik wil de druk niet op voeren ) het oudste clubrecord uit 1952 dit jaar uit de boeken gaat springen.
Dit jaar sprong ze het al, maar met te veel rugwind.
Dus zouden we vanaf 2071 weleens op de Michelle Oud Atletiekbaan kunnen rennen.

Andre van der  Pal

Melden nieuw clubrecord en correcties

Nieuwe clubrecords en correcties kun je per mail doorgeven. Meld de plaats, naam en de prestatie en stuur een link mee van de uitslag. Stuur je e-mail aan: clubrecords@avzaanland.nl