Statuten, Huishoudelijk reglement en Privacy policy

De Statuten, het Huishoudelijk reglement en de Privacy policy van AV Zaanland zijn beschikbaar als PDF-bestand:

AVG verklaring

AV Zaanland gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van alle leden. In bijgaande AVG verklaring kun je lezen welke gegevens AV Zaanland verwerkt en voor welk doel. Stichting AVG heeft vastgesteld dat AV Zaanland de nodige privacy inspanningen neemt om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.