Statuten, huishoudelijk reglement, meerjarenbeleid en privacy policy

AVG OK

De statuten, het huishoudelijk reglement, het meerjarenbeleid en de privacy policy van AV Zaanland zijn beschikbaar als PDF-bestand.

Onderstaand vind je de meest recente versie van elk:

MeerjarenbeleidIn 2023 bestaat AV Zaanland 90 jaar, een goed moment om een actueel meerjarenbeleid vast te
stellen. Een meerjarenbeleid helpt het bestuur en de ledenvergadering om consequent en
verantwoord beslissingen te kunnen nemen.

AVG verklaringAV Zaanland gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van alle leden. In bijgaande AVG verklaring kun je lezen welke gegevens AV Zaanland verwerkt en voor welk doel. Stichting AVG heeft vastgesteld dat AV Zaanland de nodige privacy inspanningen neemt om te voldoen aan de AVG wetgeving zoals die in werking is getreden op 25 mei 2018.