René Bouwmeester erelid

Fons toont de oorkonde

In het bijzijn van tientallen leden werd René vandaag, 16 augustus 2022, benoemd tot erelid van AV Zaanland.

Voorzitter Fons Kuijk benadrukte dat René deze erkenning niet krijgt door alles wat hem het afgelopen jaar is overkomen, nee hij krijgt deze erkenning juist voor alles wat hij heeft neergezet, een onuitputtelijke lijst van activiteiten voor AV Zaanland: Wedstrijdleider, starter, het maken en plaatsen van de vele loopfoto's samen met Willy, nieuwsartikelen en onderhoud van de website, zijn avond en woensdagochtendtrainingen…
Als starter heeft hij altijd het grootste woord, maar verder doet hij zijn werk vooral bescheiden op de achtergrond. Een gouden verenigingsman.

Eerder was René al lid van verdienste. Wilma Jonker speldde hem het gouden erespeld op en bood namens het bestuur een bos bloemen aan.

Een terecht groot applaus voor René! En mogelijk volgen er meer foto's, van Willy!

René sprak de groep nog toe. Hij bedankte iedereen voor de vele steunbetuigingen die hij heeft ontvangen. En was blij dat Fons hem de woorden uit de mond nam en iedereen bedankte voor diens aanwezigheid.

René is nu dubbel vermeld in de lijst Ereleden en leden van verdienste.

AV Zaanlandnieuws Overzicht