Toegang tot de baan en/of het krachthonk

verboden toegang

Beste leden,

Van enkele van jullie krijgen we de vraag of ze individueel gebruik mogen maken van de baan of het krachthonk. Heel begrijpelijk, je zou zeggen dat in je eentje trainen binnen de hekken van Zaanland veiliger is dan trainen in een drukbezocht park.

Daarom hebben we bij de Atletiekunie expliciet navraag gedaan of we dat voor individuele gevallen niet toch mogelijk zouden moeten maken. Het antwoord daarop is echter duidelijk: we hebben de instructie gekregen geen toegang te geven tot onze accommodaties, ook niet voor individuele trainingen.
Daarom kunnen we zelfs de top-atleten die gebruik maakte van de accommodaties op dit moment nog geen toegang verlenen, hoe logisch dat ook lijkt en hoe graag we dat ook willen.
Zodra deze restricties aangepast worden zullen we ons beleid hierop aanpassen en aan de leden bekend maken.

Groet, Fons Kuijk

voorzitter AV Zaanland

AV Zaanlandnieuws Overzicht