Lidmaatschap, contributie en inschrijfformulier

Schrijf je in via het inschrijfformulier, of kom eerst een paar keer meetrainen op de baan.

Kom dan een kwartier voor aanvang van de training naar de baan. Bekijk hiervoor de trainingstijden voor de loopgroepen en de trainingstijden voor de baanatletiek. Meld je bij een trainer.
Pupillen kunnen hiervoor het beste eerst een afspraak maken door een e-mail te sturen naar de Ledenadministratie.

Wat krijg je?Een lidmaatschap van AV Zaanland houdt het volgende in:

  • Trainen bij een groep van je eigen niveau met desgewenst gratis (loop)schema's
  • Voor de jeugd deelname aan jeugdactiviteiten
  • Kosteloos gebruik van het krachtcentrum
  • Op vertoon van uw Atletiekunie-lidmaatschapskaart ontvang je 10% korting bij RunX Zaandam

Contributie 2024Hieronder is de contributie per leeftijdscategorie weergegeven. Senioren/Masters, Junioren of Pupillen die aan wedstrijden willen deelnemen, betalen jaarlijks extra voor een wedstrijdlicentie.

Let op: pupillen en junioren worden automatisch als wedstrijdlid ingeschreven.

MachtigingNieuwe leden kunnen uitsluitend contributie via een machtiging betalen. Ben je al lid ben heb je nog geen machtiging afgegeven? Bespaar dan 5 euro op het lidmaatschap en help AV Zaanland om de kosten en tijd te besparen. Stuur daarvoor een e-mail naar de ledenadministratie.

Categorie Met machtiging Zonder machtiging*
Senioren/Masters zonder wedstrijdlicentie € 242,40 €  247,40
Senioren/Masters met wedstrijdlicentie € 269,40 € 274,40
Junioren (standaard met wedstrijdlicentie) € 202,90 € 207,90
Pupillen (standaard met wedstrijdlicentie) € 151,10 € 156,10
Woensdagochtend € 141,60 €  146,60
Nordic walking € 141,60 € 146,60
G-atleten € 141,60 € 146,60
Niet voor nieuwe leden
 
KortingsregelingHuishoudens met meerdere AV Zaanland leden kunnen gebruik maken van een kortingsregeling: 2e gezinslid 10% korting, 3e gezinslid 20% korting enz. Deze korting wordt niet over de wedstrijdlicentie berekend.
 
IncassoAV Zaanland incasseert de contributie automatisch in twee delen: Het eerste deel wordt in de laatste week van februari geïncasseerd en het tweede deel in de laatste week van juli. Bij de eerste incasso wordt indien van toepassing de gehele wedstrijdlicentie in rekening gebracht. Bij de allereerste incasso zit ook een eenmalig bedrag van € 12,50 inschrijvingskosten.
 
De contributie is in het eerste kalenderjaar altijd verschuldigd naar rato van het aantal resterende maanden.
In het jaar van opzegging van het lidmaatschap is de contributie over het hele kalenderjaar verschuldigd.
 
Meedoen Zaanstad
Is de contributie te hoog voor je? Gemeente Zaanstad wil dat iedereen kan sporten en maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten bij AV Zaanland. Op de website Meedoen Zaanstad staat meer informatie voor ouders, wat de inkomensgrens is en hoe je Meedoen Zaanstad kunt aanvragen.
 
Leeftijdsindeling AtletiekunieTot welke categorie behoor ik (mini) pupil, junior, (neo-) senior of master? Je vindt het op de site van de Atletiekunie.

InschrijfformulierGa naar het Inschrijfformulier.


Beëindiging van je lidmaatschapWil je je lidmaatschap opzeggen? Jammer! Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie (zie adres hieronder), of door opzegging via een mail aan de ledenadministratie.

Je opzegging is pas definitief als deze door de ledenadministratie is bevestigd.

LET OP: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Wil je per 1 januari van het volgende jaar opzeggen, dan moet je dit uiterlijk op 1 december van dit jaar doen!

Vragen?Heb je nog vragen? Stuur dan e-mail naar de ledenadministratie.