"Officiƫle" in gebruik name jeu de boules banen annex kogelstoot accommodatie

jeu de boules en kogelstoten

Op woensdagochtend 16 september as. wil de groep Atletiek Overdag de vernieuwde jeu de boules banen "officieel" in gebruik nemen.

Deze banen zijn tot stand gekomen door uitbreiding en renovatie van de zuidelijke kogelstoot voorziening.
De toplaag van de kogelstoot voorziening is prima geschikt als ondergrond voor de jeu de boules. In het vergrote oppervlak kunnen zes officiële jeu de boules banen van 15.00 m. x 3.00 m. worden uitgezet.

Bij de "officiële" ingebruikname lijkt het ons, als blijk van dank voor de ontvangen bijdragen, in ieder geval de sponsors van het project, t.w. Rabobank en Honig Laanfonds uit te nodigen. Hoewel de gemeente geen geldelijke steun heeft verstrekt kan het geen kwaad om de verhuurder van het sportpark ook te vragen om  aanwezig te zijn.

Andere belangstellenden zijn uiteraard ook welkom.

Wij kunnen dan laten zien dat het project strookt met het nog vast te stellen Zaans Sportakkoord, waarin beheerders van sportparken worden opgeroepen de accommodaties toekomstbestendig te maken. Een voorziening waar ook jeu de boules kan worden gespeeld sluit tevens aan op één van de doelstellingen van het Sportakkoord t.w. "een leven lang sporten en bewegen".

Het programma ziet er als volgt uit:
9.00 uur start eerste partijen
10.00 uur koffie (met taart !)
tussen 10.00 en 10.30 uur ontvangst genodigden en toespraken
10.30 uur 2 partijen achter elkaar
12.30 einde


U bent van harte welkom maar houd u aan de algemene Corona regels.

AV Zaanlandnieuws Overzicht