Uitnodiging Extra ALV

ALV 21 november 2022

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de Extra Algemene Ledenvergadering (voor leden en ouders van pupillen en junioren).

Tijdens deze vergadering wordt de begroting voor 2023 gepresenteerd en wordt de contributie voor 2023 gepresenteerd en vastgesteld.
Een belangrijk punt voor deze vergadering is het “meerjarenbeleid”. Voor dit punt zullen de aanwezigen gevraagd worden actief mee te denken.

Agendapunten kunnen tot 14 november per e-mail ingebracht worden bij Wilma Jonker.
De ledenvergadering is er niet alleen om te horen, maar ook om gehoord te worden.

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen bestuur
  3. Meerjarenbeleid 2023 - 2028
  4. Begroting en voorstel contributie 2023
  5. Privacy Policy
  6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken zijn vanaf maandag 14 november op te vragen bij de secretaris.

AV Zaanlandnieuws Overzicht