Schreeuw om hulp!

Help

Beste leden van AV Zaanland,

Het is elk jaar een grote puzzel is om alle atletiekgroepen te (blijven) bemannen. Tot nu toe is dit altijd gelukt met alle extra inzet van onze al actieve trainers... tot nu!

Er zou vanaf volgende week een groep junioren zijn zonder trainer, ware het niet dat de trainers tot de kerstvakantie een NOODoplossing gevonden hebben. Deze noodoplossing is alleen mogelijk gemaakt door de extra inzet van de huidige trainers. Trainers die nu extra uren op de baan zullen staan waar zij eigenlijk geen ruimte voor hebben maar nu wel tijd voor gaan maken.

Na de kerstvakantie is deze noodoplossing niet meer mogelijk en is AV Zaanland helaas genoodzaakt om andere besluiten te nemen wanneer er geen hulp komt. Een van deze oplossingen zou kunnen zijn, de groepen bij toerbeurt les geven (dit betekent dat uw kind/ kinderen bij toerbeurt geen training zullen hebben).

Het samenvoegen van groepen is vanwege de grote van de groepen geen mogelijkheid. AV Zaanland wil de kwaliteit én veiligheid van de trainingen en de kinderen te allen tijde kunnen waarborgen. De urgentie is nu dus héél groot, vandaar dat wij een beroep doen op u!

Bent u of kent u die persoon die ons trainersteam op korte termijn wil komen ondersteunen? Dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk. Ónze mogelijkheden zijn op!

Ervaring is geen vereiste, de trainers zijn er om te ondersteunen. Bij voldoende interesse zal er een assistentencursus worden aangeboden om de basiskennis van het geven van een training en het staan voor een groep goed onder de knie te krijgen.

Heeft u nog vragen? Of wilt u zich aanmelden? Dan kunt u altijd even op één van de atletiektrainers afstappen voor extra toelichting, zij helpen u graag verder!

Aanmelden kan ook eenvoudig door te mailen naar verenigingsmanager@avzaanland.nl

Namens alle atletiektrainers alvast enorm bedankt voor uw hulp!

Jeugdnieuws Overzicht