Uitnodiging Extra ALV

Extra Algemene Ledenvergadering

Hierbij word je van harte uitgenodigd voor de Extra Algemene Ledenvergadering (voor leden en ouders van pupillen en junioren).

Deze vindt plaats op maandag 27 november 2023 van 20.00 - 22.00 uur in onze kantine

Tijdens deze vergadering wordt de begroting voor 2024 gepresenteerd en wordt de contributie voor 2024 gepresenteerd en vastgesteld.
Belangrijk punt voor deze vergadering is het 'meerjarenbeleid'.

Bedenk: op de ledenvergadering hebben de leden het voor het zeggen!

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen bestuur
 3. Begroting en voorstel contributie 2024
  Er wordt een conceptbegroting voor 2024 voorgelegd met daaruit volgend een voorstel voor de contributies voor het komende jaar.
 4. Aanpassing HHR en protocol overlijden
  Voorstel wijziging reiskosten (artikel 48): we stellen een aanpassing voor zodat niet alleen de atleten kosten voor wedstrijden kunnen declareren.
  Het huidige protocol bij overlijden is wat ruim gesteld. Dat willen we wat inperken.

  Pauze (met koffie, thee en een koekje)

 5. Meerjarenbeleid
2023 - 2028
  A.d.h.v. de input van de leden tijdens de EALV (nov. 22) en de ALV (maart 23) zijn uitspraken te doen over beleidsaspecten zoals inzet van vrijwilligers, en andere basisvoorwaarden. Deze worden voorgelegd aan de leden.
 6. Oplossing koffie en theebekers
  Wegwerpbekers en bakjes die plastic bevatten zijn vanaf 1-1-24 niet meer toegestaan. Hoe gaan we dit oplossen?
 7. Rondvraag en sluiting
  Gelegenheid tot het stellen van vragen over zaken die niet op de agenda staan.

Vergaderstukken zijn vanaf maandag 20 november op te vragen bij de secretaris.

AV Zaanlandnieuws Overzicht