Lid worden van AV Zaanland

De rubriek 'overig' op het inschrijfformulier is bedoeld voor mededelingen, bijvoorbeeld dat je instroomt na het Dam tot Dam arrangement. Op vragen die je in deze rubriek stelt wordt niet gereageerd. Vragen kunnen worden gesteld in een e-mail aan de ledenadministratie . Je inschrijving wordt automatisch bevestigd.

Je inschrijving is definitief verwerkt als je via de Atletiekunie je ledenpas ontvangt via het door jou opgegeven e-mailadres.

Vul het formulier hieronder in. Zie je geen formulier? Klik door naar Inschrijfformulier AV Zaanland

Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Atletiek ZaanlandCategorie*
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV Zaanland om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Ondertekening
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
AV Zaanland is een club die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij AV Zaanland te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Atletiekhistorie
Train je nu bij een andere atletiekvereniging?
Naam vorige vereniging
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
Bij welke trainer ga je trainen? (voor zover bekend)
 
Kennis statuten
*Ik verklaar kennis te hebben genomen van de statuten van AV Zaanland. De statuten worden gepubliceerd op de website van AV Zaanland.
 
Persoonsgegevens
Ik ga akkoord met de privacy policy van AV Zaanland. Als ik een nieuw lid aanmeld dat jonger is dan 18 jaar, verklaar ik zijn/haar ouder of verzorger te zijn.
De privacy policy wordt gepubliceerd op de website van AV Zaanland (onderaan deze pagina).
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking