ALV op 7 december

Om alvast in de agenda te noteren: Algemene Leden Vergadering maandag 7 december a.s.

Op maandag 7 december zal er een Algemene Ledenvergadering zijn. In welke vorm deze gegoten gaat worden is nu nog onduidelijk. De agenda zal binnenkort op de site komen te staan evenals de benodigde vergaderstukken. In ieder geval zullen de volgende zaken aan bod komen:
•    Vaststellen contributie
•    Begroting
•    Benoeming penningmeester
•    verslag kascontrole laatste periode.
Houdt u deze avond vrij?

Bestuur AV Zaanland

AV Zaanlandnieuws Overzicht