Algemene Jaarvergadering

Maandag 29 november houdt AV Zaanland haar Algemene Ledenvergadering. Naast de gebruikelijke agendapunten zal daar een wijziging van de Statuten en van het Huishoudelijk Reglement aan de orde komen.

Leden hebben ook de mogelijkheid voorstellen voor deze vergadering in te brengen. Dat kan tot uiterlijk 14 november met een bericht aan de secretaris.
Let wel, voor de gebruikelijke rondvraag is vooraf inbrengen niet nodig.

AV Zaanlandnieuws Overzicht