Kleine wijziging clubtenue

Tenue AV Zaanland

In de Algemene ledenvergadering van 23 mei is om praktische redenen (broekjes met witte strepen zijn moeilijk verkrijgbaar) besloten het clubtenue iets aan te passen. De witte strepen op het broekje vervallen.

In de Algemene ledenvergadering van 23 mei is om praktische redenen (broekjes met witte strepen zijn moeilijk verkrijgbaar) besloten het clubtenue iets aan te passen. De witte strepen op het broekje vervallen. Voor deze wijziging hebben we nu ook toestemming van de Atletiekunie gekregen, daarmee is deze wijziging nu officieel.
In het huishoudelijk reglement is het artikel over het tenue aangepast en luidt nu als volgt:

"Het clubtenue bestaat uit een groen/wit shirt (topje) met AVZ-logo op de voorkant en een groen broekje (short); het mag een- of tweedelig zijn. Het tenue dient altijd gedragen te worden bij deelname aan competitiewedstrijden en wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap. Voor de vermelding van handelsnamen en/of sponsors geldt het reglement van de Atletiekunie."

Zie ook het aangepaste Huishoudelijk reglement (Vanaf 29 mei 2022).

AV Zaanlandnieuws Overzicht