Geen beker, geen thee!

Geen beker, geen thee!

Voor sportclubs en verenigingen zijn vanaf 1 januari 2024 nieuwe regels ingegaan. Wegwerpbekers en –bakjes die plastic bevatten mogen op deze locaties niet meer worden aangeboden.

Er wordt nog niet gehandhaafd, maar we gaan hier wel serieus mee om. Vanaf nu moet je je beker meenemen naar de training.

In de Extra Algemene Ledenvergadering van 27 november 2023 hebben wij afgesproken over te gaan op “bring your own” met in het begin bekers achter de hand.

Bij een aantal hardloopgroepen is  het “bring your own” al gebruikelijk. (woensdagmorgengroep, de Antilopen, groep 4 en de Nordic Walkers)

 In de praktijk blijkt het “achter de hand hebben van bekers” vaak niet te werken. Stapels met vuile bekers staan in de keuken net zo lang te wachten totdat iemand ze afwast... Het zijn vaak dezelfde mensen die dit oppakken. We komen de witte bekers dan ook overal tegen, tot langs de baan aan toe. Dus we gaan actie ondernemen!

De witte plastic bekers en de suikerpot verdwijnen

Vanaf 1 april (géén grap) verdwijnen alle witte plastic bekers achter slot en grendel en wordt er alleen thee geschonken aan leden die een eigen beker meebrengen. Geen beker, geen thee! Dit geldt voor alle leden, dus ook voor de pupillen en junioren. En om het allemaal nog erger te maken verdwijnt vanaf die datum ook de suikerpot van de bar.

We willen binnenkort het certificaat “de gezonde kantine” toegekend krijgen en daar hoort een suikerpot niet bij.

Theeschenkers gezocht

Gisteravond is er een informatieavond voor ouders van de pupillen en de junioren geweest, waarin dit ook besproken is. Tijdens deze avond is aan ouders gevraagd of zij tijdens de trainingsuren op maandag en woensdag (18.00-19.00 uur en 19.00-20.00 uur) achter de bar willen staan om koffie/thee te zetten en de thee uit te serveren. In totaal 8 ouders hebben al aangegeven dit te willen doen. Heel fijn! Hoe meer ouders zich hiervoor aanmelden, hoe minder vaak je aan de beurt bent. Lijkt het je ook een leuke klus, laat het mij weten! Vele handen maken licht werk.

Mail je naam, 06 nummer en voorkeur voor dag en/of tijd naar de secretaris Wilma Jonker.

Sportieve groet,
namens het bestuur,

Wilma Jonker
Secretaris AVZ

AV Zaanlandnieuws Overzicht