AV Zaanland Loopklassement

AV Zaanland Loopklassement 2021Als lid van AV-Zaanland doe je “automatisch” mee met dit klassement.
In de periode van januari t/m december 2021 kun je door deelname aan de onderstaande wedstrijden punten verdienen. Klik op de naam van het evenement voor meer informatie.

Vanwege de door de overheid genomen maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus is het voor AV Zaanland nu nog onmogelijk om wedstrijd-, trim- of prestatielopen te organiseren.
Zodra dat weer mogelijk is laten we jullie dat in ieder geval hier zo snel mogelijk weten.

Tijdens deze lopen kunnen klassementspunten behaald worden. Om voor prijzen in aanmerking te komen moet je minimaal aan 6 wedstrijden hebben deelgenomen en tellen alle wedstrijden mee voor het eindklassement (dit is gewijzigd t.o.v. voorgaande jaren) met een minimum van 10 punten.
Extra punten: Voor deelname aan een testwedstrijd (voor data zie de website) ontvang je 20 punten ongeacht je prestatie.

Nr. Dag Datum Naam loop Plaats
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Er is een apart klassement voor dames en heren van alle leeftijdsklassen.
Om iedereen gelijke kansen te bieden wordt gerekend met leeftijdspunten.
De extra punten worden bepaald door de leeftijd van de deelnemer op 1-1-2020.
De verdeling is als volgt:

Categorie                    Extra
                             Punten    
Heren masters I   (40-44)    1
Heren
masters II  (45-49)    2
Heren
masters III (50-59)    3
Heren
masters IV  (60 + )    4

Categorie                    Extra
                            
Punten
Dames masters I   (35-39)    1
Dames masters II  (40-49)    2
Dames masters III (50 + )    3

Puntentelling
Per wedstrijd kun je maximaal 100 punten verdienen. De klassering in het totaalklassement (dus incl. niet Zaanland-leden) is de maatstaf. De winnaar van de wedstrijd krijgt 100 punten en bijv. de nummer 4 krijgt 97 punten. Daar worden dan de evt. leeftijdspunten bij opgeteld. Is de eerste dame 41 jaar, dan scoort zij 100 + 2 = 102 punten. Is de tweede heer 62 jaar, dan scoort hij 99 + 4 = 103 punten.
Na iedere wedstrijd kun je na enkele dagen de tussenstand terugvinden op onze website. Voor vragen of opmerkingen kun je een mailtje sturen naar Henk Vos.